คำชี้แจง

คำชี้แจงในการใช้สื่อ Social Media

เตรียมความพร้อม  
ในการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media  ซึ่งประกอบไปด้วย  Wordpress, Facebook, Twitter, Youtube, Slideshare, Scribd และ Flickr  ซึ่งใช้บล็อกจาก WordPress (http://www.krootee.wordpress.com) เป็นหลักที่นักเรียนที่ต้องเข้ามาศึกษา ทำกิจกรรมต่างๆที่ครูมอบหมายให้ตามวัน เวลาที่กำหนด  ซึ่งในเบื้องต้นนักเรียนจะต้องเข้าไปสมัครใช้เว็บดังต่อไปนี้
1.  สมัครใช้ E-mail  ซึ่งอาจจะใช้  Hotmail หรือ  Gmail ก็ได้ เพื่อนำมาใช้ในการติดต่อกับครูและเพื่อนร่วมชั้นในการส่งงานทาง E-Mail
2.  สมัครใช้  Facebook เพื่อใช้ประกอบการเรียนโดยนักเรียนจะได้ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับครูและเพื่อนอีกทางหนึ่ง และใช้สำหรับติดตามลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ครูกำหนดให้  หลังจากสมัครแล้วให้นักเรียนเพิ่ม Facebook ของครู
3.  สมัครใช้ Twitter เพื่อใช้ในการส่งข้อความถาม-ตอบ หรือตอบรับ/รับทราบกิจกรรมต่างๆ หลังจากสมัครแล้วให้นักเรียน Follow Twitter ของครู
4.  สมัครใช้ WordPress เพื่อใช้ในการสร้างบล็อกนำเสนอเนื้อหาองค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับหรือได้ไปค้นคว้ามา (ซึ่งนักเรียนจะได้ดำเนินการจัดทำในภาคเรียนที่ 2)
นักเรียนสามารถศึกษาขั้นตอน วิธีการสมัครและการใช้งานได้ในหัวข้อ “คอมพิวเตอร์” นะครับ

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม
ในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งที่ครูกำหนด  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.  นักเรียนไปยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ครูกำหนดใน Facebook ของครู
2.  นักเรียนเข้าศึกษาเนื้อหาได้จาก บล็อกใน WordPress  ของครู และปฏิบัติกิจกรรมตามคำชี้แจงหรือคำสั่งในกิจกรรมนั้นๆ
3.  นักเรียนอาจจะได้ส่งงานกับครูทาง E-Mail ซึ่งสามารถส่งงานของนักเรียนไปที่  workshop_stu@hotmail.com
นอกจากนี้ยังมีการถาม-ตอบ โดยใช้ Twitter หรือ นักเรียนไปจะตั้งคำถามที่นักเรียนสงสัยได้ใน Facebook  ของคุณครู

หวังว่านักเรียนของคุณครูคงจะสนุกกับการเรียนโดยใช้  Social Media นะครับ  และพบกันใน Facebook  ครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s